Ashi Waza

Ouchi Gari

 

Ko uchi gari

 

De ashi barai

 

Hiza Guruma

Akuri Ashi Harai

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: